Select Page

Osnovni podatki:

Naslov v izvirniku: Razvoj metodologije in sistema verifikacije referenčnih omrežij in postaj GNSS
Sodelavci:

UL FGG: Oskar Sterle, Bojan Stopar, Miran Kuhar, 
Polona Pavlovčič Prešeren, Gašper Štebe, 
Veton Hamza
GIS: Klemen Ritlop, Niko Fabiani, Mihaela Triglav Čekada, Katja Oven, Dalibor Radovan 

Trajanje:

18 mesecev

1. 11. 2019 – 30. 4. 2021

Šifra: V2-1944
Vodilni partner: UL FGG
Vodja projekta: doc. dr. Oskar Sterle (UL FGG)
Partnerji: Geodetski inštitut Slovenije
Finančni vir:

 

Javna Agencija za raziskovalno dejavnost RS

Geodetska uprava Republike Slovenije

Ključne besede: GNSS, stalno delujoča postaja GNSS, omrežje stalno delujočih postaj GNSS, koordinatni sistem, zanesljivost

Opis:

Od leta 2008 se morajo v Sloveniji vsi postopki v povezavi z evidentiranjem nepremičnin voditi v novem državnem koordinatnem sistemu ETRS89/TM oziroma D96/TM. Realizacijo tega sistema predstavlja omrežje stalno delujočih postaj GNSS SIGNAL, kombinirana državna geodetska mreža (geodetska mreža 0. reda) in mreža pasivnih geodetskih točk GNSS EUREF na območju Slovenije. Uporabniki lahko z navezavo svojih meritev GNSS na omrežje SIGNAL relativno preprosto določijo koordinate z visoko točnostjo v novem koordinatnem sistemu, tako z naknadno obdelavo meritev kot tudi v realnem času.

Poleg omrežja SIGNAL pa se v Sloveniji uporablja tudi stalno delujoče postaje in omrežja GNSS, ki niso del državnih omrežij GNSS. Gre za postaje, omrežja in geodetske točke, ki so jih vzpostavila, jih uporabljajo in z njimi upravljajo zasebna in javna podjetja. Ta omrežja, postaje in točke so bili vzpostavljeni zaradi izpolnjevanja točno določenih potreb. Tovrstna omrežja in postaje GNSS so bila vzpostavljena brez vnaprej točno določenih kriterijev in postopkov glede fizične vzpostavitve postaj vrste, vrste in kakovosti nameščene merske opreme, vrste in načina izvajanja meritev v teh omrežjih. Prav tako ni vzpostavljena neprekinjena povezava teh postaj in omrežjih z državnim omrežjem postaj GNSS SIGNAL ali državno kombinirano geodetsko mrežo. Kakovost določanja položaja uporabnikov v državnem koordinatnem sistemu je je zato vprašljiva. Glede na to, da se je s časom uporaba podatkov in produktov, ki jih zagotavljajo zasebne postaje in omrežja močno razširila in da številni podatki, pridobljeni z navezavo na ta omrežja, vstopajo v uradne državne evidence, se postavlja vprašanje glede kakovosti tako pridobljenih podatkov. Nekateri od teh podatkov, kot so npr. zemljiško lastniška razmerja v prostoru, razni režimi, potencialno nevarna ali ogrožena območja, pa so, glede kakovosti, zelo občutljivi. Poleg tega morajo biti nujno usklajeni s celo vrsto drugih podatkov, kar pomeni, da je so uporabni le, če se nanašajo na isti koordinatni sistem, v katerega so kakovostno umeščeni. Za namene enotne uporabe vseh vrst prostorskih podatkov je bil tudi vzpostavljen državni koordinatni sistem, zato je edino smiselno, da morajo vse stalno delujoče postaje GNSS, ki se uporabljajo v nalogah uradnih evidenc, izpolnjevati enake kriterijem, kot postaje državnega omrežja SIGNAL, postaje državne kombinirane geodetske mreže in vsi prostorskih podatki, pridobljeni z navezavo na ti omrežji.

Ključni cilji:

V okviru projekta bomo preučili smernice in metode vzpostavitve in vzdrževanja stalno delujočih postaj, določitev njihovih koordinat v ustreznem koordinatnem sistemu ter načine in kakovost distribucije podatkov GNSS. Na osnovi lastnih raziskav in primerov dobre prakse tako doma kot v tujini bomo na podlagi sledečih parametrov zasnovali metodologijo za vzpostavitev stalno delujočih postaj:

  • lokacija postaje in vpliv okolice lokacije na opazovanja GNSS skozi daljše časovno obdobje,
  • oprema postaje, ki mora biti kakovostna, za zagotovitev neprestanega delovanja in opazovanj GNSS več frekvenc visoke kakovosti,
  • koordinate postaje, ki predstavljajo izhodišče za določevanje položaja novih točk in morajo biti določene v državnem koordinatnem sistemu z visoko kakovostjo, skozi daljše časovno obdobje in
  • postopki distribucije podatkov postaje, preko katerih se bo določalo položaj novih točk v državnem koordinatnem sistemu.

Osnovni cilj projekta je podati metodologijo vzpostavitve stalno delujoče postaje ali omrežja GNSS, da bodo ta omogočala določitev položaja novih točk v državnem koordinatnem sistemu z enako kakovostjo kot v primeru uporabe omrežja SIGNAL.

Delovni sklopi:

Projekt je razdeljen na 5 delovnih paketov, in sicer:

  • Delovni paket 1: Analiza priporočil in zahtev za vzpostavitev stalnih postaj in omrežij GNSS
  • Delovni paket 2: Vzpostavitev metodologije kontrole kakovosti stalno delujočih zasebnih referenčnih postaj in omrežij GNSS
  • Delovni paket 3: Testiranje predlagane metodologije nadzora kakovosti ter kakovosti pozicioniranja z navezavo na zasebne referenčne postaje in omrežja postaj GNSS
  • Delovni paket 4: Predlogi za implementacijo predlagane metodologije
  • Delovni paket 5: Diseminacija rezultatov projekta

 

 

Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri