Jože Kožuh

Jože Kožuh

Upravnik V (administrativni)

  • organizacijska enota: Tajništvo
  • telefon: +386 1 4768 657
  • email: joze.kozuh@fgg.uni-lj.si
  • kabinet: Jamova 2 – stavba