Rajko Bezlaj

Rajko Bezlaj

Tehnični delavec V (I) (administrativni)

  • organizacijska enota: Tajništvo
  • telefon: +386 1 4768 693
  • email: rajko.bezlaj@fgg.uni-lj.si
  • kabinet: 10 Hajdrihova 28