izr. prof. dr. Tjaša Griessler Bulc, univ. dipl. biol.

izr. prof. dr. Tjaša Griessler Bulc, univ. dipl. biol.

Višji znanstveni sodelavec (raziskovalni)

  • telefon: +386 1 4254 052, 105
  • email: tjasa.bulc@zf.uni-lj.si
  • kabinet: Hajdrihova 28