Slavnostna akademija ob 100-letnici Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

Slavnostna akademija ob 100-letnici Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

Pozdravni govor dekana UL FGG prof. dr. Matjaža Mikoša

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani je s slavnostno akademijo v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma obeležila 100-letnico svojega delovanja. Začetki delovanja fakultete namreč segajo v samo obdobje ustanovitve Univerze, ko je regent Aleksander I. Karadžordžević 23. julija 1919 podpisal Zakon o Univerzi v Ljubljani. Takrat je bilo z zakonom ustanovljenih tudi pet fakultet na Univerzi, med katerimi je bila Tehniška fakulteta s študijem gradbeništva in geodezije oziroma zemljemerstva.

Slavnostni govornik na akademiji, prof. dr. Igor Papič, rektor UL

Med številnimi udeleženci akademije so bili ugledni gosti iz Slovenije in tujine – med drugimi vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji dr. Zoran Stančič ter dobitniki jubilejnih nagrad ob 100-letnici fakultete. Udeležence sta v uvodu nagovorila dekan Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani prof. dr. Matjaž Mikoš, v vlogi gostitelja, ter rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič. V svojih nagovorih sta izpostavila vlogo oziroma pomen fakultete in njenega delovanja tako z znanstvenoraziskovalnega in razvojnega vidika kot z vidika vpliva na gospodarstvo ter splošen razvoj družbe.

Ob tej priložnosti smo podelili jubilejna priznanja posameznikom in institucijam za izjemen dolgoletni prispevek k razvoju fakultete, njeni uveljavitvi v Sloveniji in tujini ter za vrhunske izjemne dosežke pri raziskovalnem, razvojnoraziskovalnem ali pedagoškem delu na področjih delovanja fakultete.

Dobitniki jubilejne zlate plakete, ki so izjemno prispevali k razvoju in prepoznavnosti fakultete in univerze na mednarodni ravni, so:

 • Akademik prof. dr. Peter Fajfar, upokojeni profesor UL FGG
 • prof. dr. Miran Saje, upokojeni profesor UL FGG
 • prof. dr. Rudi Rajar, upokojeni profesor UL FGG
 • prof. dr. Andrej Pogačnik, upokojeni profesor UL FGG
 • prof. dr. Erik Stubkjær, Univerza v Ålborgu, Danska
 • Tehniška univerza na Dunaju (Technische Universität Wien)
 • Tehniška univerza München (Technische Universität München).

Za izreden prispevek k razvoju in prepoznavnosti fakultete ter stroke smo ob tej priložnosti podelili tudi srebrne plakete. Dobitniki jubilejnih srebrnih plaket so:

 • Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije za znanost in umetnost (ZRC SAZU),
 • Geodetski inštitut Slovenije,
 • Javni raziskovalni zavod Hidroinštitut,
 • Cinkarna Celje,
 • izr. prof. dr. Anton Prosen,
 • inž. Marjan Jenko ter
 • mag. Marko Cvikl.

Najstarejši srebrni nagrajenec inž. Marjan Jenko

TU Munchen – prevzemnik nagrade prof. Uwe Stilla

Fakultetni trio – prof. Janko Logar, prof. Vlatko Bosiljkov in študent UL FGG Žiga Vehovec igrajo skladbo Libertango

Vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji dr. Zoran Stančič (levo) v pogovoru z izr. prof. Antonom Prosenom

Posnetek slavnostne akademije: