Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Meritve in izračun izhlapevanja"

Zagovor je potekal dne 27. 05. 2015 ob 12:30 v prostoru: H-40.


avtor(-ica): Leja Plesničar
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA OKOLJSKEGA GRADBENIŠTVA (UN)
mentor(-ica): doc. dr. Mojca Šraj
somentor: prof. dr. Mitja Brilly

seznam zagovorov