Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Primerjava različnih tehnoloških postopkov čiščenja komunalnih odpadnih voda za KČN"

Zagovor je potekal dne 22. 06. 2017 ob 09:00 v prostoru: H-28.


avtor(-ica): Matevž Menih
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR OKOLJSKEGA GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): doc. dr. Darko Drev
somentor: doc. dr. Mario Krzyk, dr. Urška Dermol

seznam zagovorov