Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Primerjalna potresna analiza zidanega objekta kulturne dediščine v Radovljici"

Zagovor je potekal dne 30. 06. 2017 ob 13:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Anže Matko
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): izr. prof. dr. Vlatko Bosiljkov
somentor: asist. dr. David Antolinc

seznam zagovorov