Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Ureditev območja na cestnem odseku Kronovo-Otočec"

Zagovor je potekal dne 29. 06. 2017 ob 10:00 v prostoru: P-III/2.


avtor(-ica): Maruša Gregorič
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA GRADBENIŠTVA (UN)
mentor(-ica): doc. dr. Peter Lipar

seznam zagovorov