Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Hidrološka analiza poplav za porečje Savinje"

Zagovor je potekal dne 03. 07. 2017 ob 11:00 v prostoru: H-28.


avtor(-ica): Urban Jakop
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR OKOLJSKEGA GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): izr. prof. dr. Mojca Šraj
somentor: asist. dr. Mira Kobold

seznam zagovorov