Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Merjena in izračunana toplotna prehodnost toplotnih ovojev izbranih stavb Univerze v Ljubljani"

Zagovor je potekal dne 04. 07. 2017 ob 11:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Nuša Pintar Grebenc
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA INŽENIRKA STAVBARSTVA
mentor(-ica): doc. dr. Mitja Košir
somentor: asist. Luka Pajek

seznam zagovorov