Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Različni pristopi k naprednemu numeričnemu modeliranju pritiska vijaka na pločevino"

Zagovor je potekal dne 11. 07. 2017 ob 09:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Bojan Jakše
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): doc. dr. Primož Može

seznam zagovorov