Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Toplotna analiza velikih ločno-težnostnih betonskih pregrad"

Zagovor je potekal dne 11. 07. 2017 ob 12:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Pavel Žvanut
zagovor za pridobitev naziva: DOKTOR ZNANOSTI
mentor(-ica): prof. dr. Goran Turk
somentor: doc. dr. Andrej Kryžanowski

seznam zagovorov