Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Analiza nosilne konstrukcije poslovno-stanovanjske večetažne stavbe"

Zagovor je potekal dne 13. 07. 2017 ob 10:00 v prostoru: Sejna soba.


avtor(-ica): Dijana Maleš
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA INŽENIRKA GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): izr. prof. dr. Sebastjan Bratina

seznam zagovorov