Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Izdelava 3D-modela poslovne stavbe za kataster nepremičnin"

Zagovor je potekal dne 13. 07. 2017 ob 09:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Tina Pirnat
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA INŽENIRKA GEODEZIJE IN GEOINFORMATIKE
mentor(-ica): izr. prof. dr. Anka Lisec
somentor: doc. dr. Dušan Petrovič, viš. pred. dr. Miran Ferlan

seznam zagovorov