Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Kartografska podpora študiji potresa v Brežicah 1917"

Zagovor je potekal dne 04. 08. 2017 ob 10:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Marko Berus
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANI INŽENIR GEODEZIJE (VS)
mentor(-ica): doc. dr. Dušan Petrovič
somentor: Ina Cecić, izr. prof. dr. Anka Lisec

seznam zagovorov