Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Geodetska dela pri gradnji vodovoda naselja Orle"

Zagovor je potekal dne 24. 08. 2017 ob 09:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Tim Marovt
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANI INŽENIR GEODEZIJE (VS)
mentor(-ica): izr. prof. dr. Tomaž Ambrožič
somentor: doc. dr. Božo Koler

seznam zagovorov