Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Utrditev upogibno obremenjenega armiranobetonskega nosilca s kompozitnimi CFRP lamelami"

Zagovor je potekal dne 29. 08. 2017 ob 12:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Martin Klun
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): izr. prof. dr. Vlatko Bosiljkov
somentor: asist. dr. David Antolinc

seznam zagovorov