Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Modeliranje transporta sedimentov v plitvi akumulaciji za oceno vpliva sedimentov na njeno sposobnost zadrževanja visokih voda"

Zagovor je potekal dne 14. 09. 2017 ob 13:00 v prostoru: H-28.


avtor(-ica): Miha Kračun
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR OKOLJSKEGA GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): prof. dr. Franc Steinman
somentor: doc. dr. Primož Banovec, viš. pred. dr. Gašper Rak

seznam zagovorov