Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Umestitev in analiza delovanja poplavnih zadrževalnikov na reki Dreti"

Zagovor je potekal dne 15. 09. 2017 ob 09:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Lenart Ugovšek
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): doc. dr. Simon Rusjan
somentor: prof. dr. Mitja Brilly

seznam zagovorov