Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Primerjava obstoječe mehansko-biološke čistilne naprave z rastlinsko čistilno napravo"

Zagovor je potekal dne 14. 09. 2017 ob 10:00 v prostoru: H-28.


avtor(-ica): Katarina Vodeb
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA OKOLJSKEGA GRADBENIŠTVA (UN)
mentor(-ica): doc. dr. Mario Krzyk

seznam zagovorov