Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Preveritev zasnove prizidku Plezalnega centra Ljubljana z vidika osončenosti in osvetljenosti"

Zagovor je potekal dne 29. 05. 2015 ob 09:00 v prostoru: P-II/2.


avtor(-ica): Neža Rus
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA GRADBENIŠTVA (UN)
mentor(-ica): doc. dr. Mitja Košir
somentor: doc. dr. Mateja Dovjak

seznam zagovorov