Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Izboljšanje akustične klime prostorov v vzgojno varstvenih ustanovah z upoštevanjem psihofizičnega odziva uporabnikov"

Zagovor je potekal dne 28. 09. 2017 ob 10:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Nika Šubic
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA INŽENIRKA GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): doc. dr. Roman Kunič
somentor: doc. dr. Mateja Dovjak

seznam zagovorov