Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Numerično modeliranje brizganega betona z uporabo naprednih konstitutivnih modelov"

Zagovor je potekal dne 28. 09. 2017 ob 10:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Martin Hostnik
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): izr. prof. dr. Janko Logar
somentor: dr. Jure Klopčič, dr. Jurij Karlovšek

seznam zagovorov