Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Nedestruktivno razvrščanje lesa v trdnostne razrede."

Zagovor je potekal dne 19. 09. 2017 ob 09:00 v prostoru: P-III/4.


avtor(-ica): Matija Majhen
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANI INŽENIR GRADBENIŠTVA (UN)
mentor(-ica): izr. prof. dr. Tomaž Hozjan
somentor: strok. sod. Mitja Plos

seznam zagovorov