Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Študija možnosti homogenizacije položajne in geometrijske kakovosti zemljiškokatastrskega prikaza"

Zagovor je potekal dne 22. 09. 2017 ob 10:30 v prostoru: P-III/3.


avtor(-ica): Matej Hauptman
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GEODEZIJE IN GEOINFORMATIKE
mentor(-ica): izr. prof. dr. Anka Lisec
somentor: asist. dr. Marjan Čeh, Barbara Trobec

seznam zagovorov