Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Razpokanost natezno obremenjenega armiranobetonskega elementa"

Zagovor je potekal dne 19. 09. 2017 ob 09:00 v prostoru: P-III/2.


avtor(-ica): Benjamin Cerar
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANI INŽENIR GRADBENIŠTVA (UN)
mentor(-ica): doc. dr. Drago Saje
somentor: izr. prof. dr. Sebastjan Bratina

seznam zagovorov