Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Sanacija odtočnih razmer na jezu na Tržiški Bistrici"

Zagovor je potekal dne 19. 09. 2017 ob 12:00 v prostoru: H-10.


avtor(-ica): Rok Indihar
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANI INŽENIR OKOLJSKEGA GRADBENIŠTVA (UN)
mentor(-ica): prof. dr. Franc Steinman
somentor: viš. pred. dr. Gašper Rak

seznam zagovorov