Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Uporabnost podatkov registra nepremičnin za analizo stanovanjskega fonda na primeru občine Črnomelj"

Zagovor je potekal dne 05. 06. 2015 ob 12:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Maja Kobetič
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA GRADBENIŠTVA (VS)
mentor(-ica): izr. prof. dr. Maruška Šubic-Kovač
somentor: asist. mag. Matija Polajnar

seznam zagovorov