Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Analiza sestave in vrednosti gospodinjske porabe vode in njihove prognoze"

Zagovor je potekal dne 19. 09. 2017 ob 12:00 v prostoru: H-10.


avtor(-ica): Rebeka Rošer
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA OKOLJSKEGA GRADBENIŠTVA (UN)
mentor(-ica): prof. dr. Franc Steinman
somentor: asist. dr. Daniel Kozelj

seznam zagovorov