Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Prometna ureditev območja med Hermanovo in Kvedrovo cesto v Sevnici"

Zagovor je potekal dne 20. 09. 2017 ob 10:00 v prostoru: P-III/3.


avtor(-ica): Petra Tihole
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA GRADBENIŠTVA (UN)
mentor(-ica): doc. dr. Peter Lipar

seznam zagovorov