Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Projektna rešitev detajla stika medetažne plošče z monolitnim opečnim zidom"

Zagovor je potekal dne 21. 09. 2017 ob 09:00 v prostoru: P-III/2.


avtor(-ica): Aleksander Felc
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANI INŽENIR GRADBENIŠTVA (UN)
mentor(-ica): izr. prof. dr. Vlatko Bosiljkov
somentor: asist. dr. David Antolinc

seznam zagovorov