Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Analiza uporabnosti programskega paketa FME"

Zagovor je potekal dne 21. 09. 2017 ob 08:30 v prostoru: P-IV/7.


avtor(-ica): Nataša Jožef
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA GEODEZIJE (UN)
mentor(-ica): izr. prof. dr. Anka Lisec
somentor: asist. Jernej Tekavec, viš. pred. dr. Miran Ferlan

seznam zagovorov