Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Vpliv obdobja gradnje na energetsko učinkovitost stavb"

Zagovor je potekal dne 21. 09. 2017 ob 08:30 v prostoru: P-III/3.


avtor(-ica): Helena Pavlin
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA GRADBENIŠTVA (VS)
mentor(-ica): doc. dr. Mitja Košir
somentor: asist. Luka Pajek

seznam zagovorov