Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"GNSS-izmera za oceno višinske točnosti digitalnega modela reliefa na območju nadvoza Dolgi most"

Zagovor je potekal dne 21. 09. 2017 ob 08:30 v prostoru: P-IV/7.


avtor(-ica): Barbara Šket
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA GEODEZIJE (UN)
mentor(-ica): doc. dr. Polona Pavlovčič Prešeren
somentor: asist. dr. Dejan Grigillo

seznam zagovorov