Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Predlog ureditve sanitarij in informacijske poti na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani po načelih univerzalnega načrtovanja"

Zagovor je potekal dne 21. 09. 2017 ob 10:30 v prostoru: P-III/3.


avtor(-ica): Gašper Mauko
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANI INŽENIR GRADBENIŠTVA (UN)
mentor(-ica): doc. dr. Mateja Dovjak
somentor: mag. Alenka Plemelj

seznam zagovorov