Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Predlog ureditve naselja Okroglo v občini Naklo"

Zagovor je potekal dne 26. 05. 2015 ob 08:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Klavdija Mohorič
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA GEODEZIJE
mentor(-ica): doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek
somentor: asist. Gašper Mrak

seznam zagovorov