Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Analiza požarne varnosti Kristalne palače na podlagi optimiziranega modela BIM "

Zagovor je potekal dne 24. 10. 2016 ob 10:30 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Dejan Semič
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR STAVBARSTVA
mentor(-ica): doc. dr. Tomaž Hozjan
somentor: doc. dr. Tomo Cerovšek

seznam zagovorov