Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Analiza trga stavbnih zemljišč in komunalni prispevek v občini Grosuplje"

Zagovor je potekal dne 21. 09. 2017 ob 10:00 v prostoru: P-IV/7.


avtor(-ica): Špela Zorko
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA GEODEZIJE (VS)
mentor(-ica): izr. prof. dr. Maruška Šubic-Kovač
somentor: asist. dr. Peter Lamovec

seznam zagovorov