Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Nelinearna dinamična analiza jeklenih okvirjev na primeru parkirne hiše"

Zagovor je potekal dne 23. 10. 2017 ob 14:30 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Žiga Maček
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): doc. dr. Primož Može

seznam zagovorov