Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Standardizacija popisov del za področje zgornjega ustroja cest po konceptu parametrizacije"

Zagovor je potekal dne 28. 10. 2016 ob 10:30 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Petra Lovšin
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA INŽENIRKA GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): prof. dr. Jana Šelih
somentor: Ivan Rus, viš. pred. dr. Aleksander Srdić

seznam zagovorov