Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Dinamična analiza prostorskih jeklenih okvirjev v požaru"

Zagovor je potekal dne 20. 10. 2017 ob 11:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Anita Ogrin
zagovor za pridobitev naziva: DOKTORICA ZNANOSTI
mentor(-ica): prof. dr. Miran Saje
somentor: izr. prof. dr. Tomaž Hozjan

seznam zagovorov