Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Optimizacija naprednih oksidacijskih postopkov pri oksidaciji organskih spojin v postopkih priprave pitne in bazenske vode "

Zagovor je potekal dne 03. 11. 2017 ob 12:01 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Matej Čehovin
zagovor za pridobitev naziva: DOKTOR ZNANOSTI
mentor(-ica): prof. dr. Boris Kompare
somentor: doc. dr. Andreja Žgajnar Gotvajn

seznam zagovorov