Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Primerjava metod dimenzioniranja novih asfaltnih voziščnih konstrukcij v Sloveniji, Nemčiji in ZDA"

Zagovor je potekal dne 24. 11. 2017 ob 09:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Ines Ahmić
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA INŽENIRKA GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): izr. prof. dr. Marijan Žura

seznam zagovorov