Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Preverjanje lastnosti injekcijskih mešanic pripravljenih z različnimi mešalniki"

Zagovor je potekal dne 27. 11. 2017 ob 15:30 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Nina Predovnik
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA GRADBENIŠTVA (VS)
mentor(-ica): prof. dr. Violeta Bokan-Bosiljkov
somentor: asist. dr. Andreja Padovnik

seznam zagovorov