Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Študija variant rekonstrukcije križišča cest R1-221 in LC 12023 v Hrastniku"

Zagovor je potekal dne 27. 11. 2017 ob 15:30 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Blaž Vrbnjak
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANI INŽENIR GRADBENIŠTVA (VS)
mentor(-ica): viš. pred. mag. Robert Rijavec

seznam zagovorov