Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Metode za porušno analizo masivnih konstrukcijskih elementov"

Zagovor je potekal dne 07. 12. 2017 ob 09:30 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Andjelka Stanić
zagovor za pridobitev naziva: DOKTORICA ZNANOSTI
mentor(-ica): prof. dr. Boštjan Brank
somentor: prof. dr. Adnan Ibrahimbegović

seznam zagovorov