Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Uporabnost zbirk prostorskih podatkov in njihove kartografske upodobitve za potrebe obdavčitve nepremičnin"

Zagovor je potekal dne 08. 12. 2017 ob 12:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Simon Starček
zagovor za pridobitev naziva: DOKTOR ZNANOSTI
mentor(-ica): doc. dr. Dušan Petrovič
somentor: izr. prof. dr. Andreja Cirman

seznam zagovorov