Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Informacijske podlage za ocenjevanje tržne vrednosti nepremičnin – primer Mestne občine Kranj"

Zagovor je potekal dne 19. 12. 2017 ob 16:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Teja Fajfar
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA INŽENIRKA GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): izr. prof. dr. Maruška Šubic-Kovač

seznam zagovorov