Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Strokovne podlage za razvoj komunalne infrastrukture v občini Žalec"

Zagovor je potekal dne 21. 12. 2017 ob 09:30 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Valerija Lamprečnik
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA GEODEZIJE (VS)
mentor(-ica): izr. prof. dr. Maruška Šubic-Kovač
somentor: asist. dr. Peter Lamovec

seznam zagovorov